Thursday, 11.21.2019, 9:23 PMWelcome Guest | RSS
UNIVERSITATEA SPIRU HARET CENTRUL TEHNOLOGIC CLUJ-NAPOCA
Meniu
Poll
Rate my site
Total of answers: 79
Statistici

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Intrare

PSIHOLOGIE


Apariţii 2009
 

DAN ROŞCA
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE
(ISBN 978-973-163-479-1, 188 p., 26,7 lei)
În contextul diverselor şi importantelor influenţe exercitate de psihologie asupra vieţii cotidiene, se impun stăpânirea unui bagaj conceptual minimal şi informarea în legătură cu metodele de cercetare specifice ştiinţei numite psihologie. O introducere în psihologie poate ajuta la mai buna înţelegere a motivelor pentru care oamenii gândesc şi reacţionează în modul în care o fac, la înţelegerea propriilor atitudini şi reacţii şi, în genere, la găsirea unor răspunsuri ştiinţifice la diferitele întrebări ale vieţii cotidiene, în care omul este implicat şi ca subiect psihologic.
Cele menţionate au determinat autorul să considere necesară apariţia unui compendiu cu caracter mai puţin abstract, care să aducă studiul psihologiei la izvoarele ei intriseci: evenimentele concrete, reale, pe care le traversează orice individ.

FLORIAN TĂNĂSESCU
ISTORIE SOCIALĂ ediţia a VI-a, revăzută şi completată

(ISBN: 978-973-163-386-2, 300 p., 26,8 lei)
Acest curs are menirea să deschidă orizontul intelectual al studenţilor, prin noi şi importante cunoştinţe, şi să le consolideze pe cele dobândite. Se vrea să fie, deopotrivă, şi un mijloc de acomodare cu cercetarea istoriei sociale, cu acel domeniu dificil de activitate care furnizează mereu date noi şi relevante celor aflaţi la catedră.
Fiecare temă este însoţită de o sinteză, care răspunde punctual la problemele prezentate. Sinteza are menirea de a facilita perceperea şi însuşirea temei respective. De asemenea, la finalul fiecărei teme se găsesc o listă cuprinzând concepte-cheie şi extinderi, o bibliografie minimală şi sursele citate în textul temei respective. O listă de întrebări referitoare la cele mai importante aspecte pe care le conţine tema examinată are menirea de a fixa cât mai bine şi mai corect noţiunile fundamentale ale părţii respective din curs.

LAURA GORAN BĂZĂREA, MIHAELA MĂRĂŞESCU
INTRODUCERE ÎN SOCIOPSIHOLOGIA SPORTULUI Ediţia a II-a
(ISBN: 978-973-163-356-5, 116 p., 12,3 lei)
Lucrarea abordează – din perspectiva psihologiei şi a sociologiei – relaţia care se instituie între nivelul şi corespondenţa imaginii de sine a sportivului de performanţă şi performanţele profesionale din cadrul organizaţiilor sportive.
Perspectiva generală este completată de o cercetare propriu-zisă în cadrul mediului sportiv.

IOANA-TEODORA BUTOI, TUDOREL BUTOI
PSIHOLOGIE JUDICIARĂ Ediţia a IV-a
(ISBN: 978-973-163-369-5, 440 p., 35,2 lei)
Coordonatele majore în care autorii plasează obiectul psihologiei juridice sunt, în principal, următoarele: definirea obiectului de referinţă; analiza psihologică a actului infracţional; problematica psihologică a mărturiei şi martorului; analiza psihologică a interogatoriului judiciar; domeniul investigării erorii judiciare; psihologia judecăţii din perspectiva: duelului judiciar, a psihologiei intimei convingeri, a personalităţii magistratului şi a psihologiei apărării; comportamentul simulat; psihologia detenţiei penitenciare; conduitele dizarmonice; problematica psihologică a actului de administraţie publică.

MONICA DELICIA AVRAMESCU
DEFECTOLOGIE ŞI LOGOPEDIE Ediţia a V-a
(ISBN 978-973-163-352-7, 296 p., 25,2 lei)
Cartea aprofundează studiul diferitelor handicapuri ale oamenilor, printre care: deficienţa mintală, deficienţa de vedere, deficienţa de auz, deficienţele fizice şi psihomotorii, tulburările de comportament, deficienţele de limbaj şi deficienţele multiple (polihandicapul). Pe lângă noţiunile teoretice dedicate fiecărei deficienţe în parte, cum ar fi: particularităţile, tipologia, caracterizarea, studiul cuprinde şi informaţii privitoare la diagnosticarea şi recuperarea handicapurilor.

GABRIELA FLORENŢA POPESCU
NOŢIUNI DE TESTARE A PERSONALITĂŢII

(ISBN: 978-973-163-308-4, 156 p., 15,6 lei)
Lucrarea evidenţiază importanţa psihodiagnozei în psihologie, respectiv în analiza performanţelor în diferite tipuri de activităţi în care se proiectează trăsăturile de personalitate.
Sunt prezentate testele de personalitate clasice mai importante care au deschis noi drumuri de cercetare a personalităţii.
Astfel, sunt detaliate Inventarul de personalitate şi Chestionarul de personalitate Eysench, Chestionarul de tendinţe accentuate Schmieschech, concepţia lui R.B. Cattel şi chestionarele de personalitate respectiv, precum şi Chestionarul de personalitate California.

Apariţii 2008


CRISTIAN MIHAI POMOHACI, DANIELA PÂRLEA
ANALIZA DATELOR Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-162-2, 180 p)
Lucrarea reprezintă o sinteză a prezentării domeniului analizei datelor, fiind structurată în cinci capitole, care tratează rolul şi locul acestei discipline în cercetarea sociologică şi psihologică, noţiunile legate de prezentarea datelor (realizarea de diagrame, de scheme, despre Microsoft Power Point), instrumentele de stocare a rezultatelor, adică noţiuni despre baze de date şi grafuri.
Lucrarea se adresează studenţilor de la facultăţile de sociologie şi psihologie pe care îi îndrumă în înregistrarea, analiza şi prelucrarea datelor cu ajutorul informaticii.

MONICA DELICIA AVRAMESCU
PSIHOLOGIA PERSOANELOR CU NEVOI SPECIALE
(ISBN: 978-973-163-143-1, 116 p)
După o caracterizare generală a persoanelor cu nevoi speciale (a căror sferă largă include de la cele cu diferite deficienţe –mintale, senzoriale – la copiii abandonaţi, de la cele abuzate, la femeile gravide şi lăuze, de la cele traumatizate psihic la cele dependente de diferite substanţe – alcolicii, drogaţii, fumătorii ş.a.), lucrarea prezintă drepturile copilului în ţara noastră şi ale persoanelor cu dizabilităţi.

SIMONA MARICA
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA SOCIALĂ
(ISBN 978-973-163-116-5)
Ca şi psihologia în genere, psihologia socială are un lung trecut sub aspectul problematicii, însă doar un secol de afirmare ca disciplină ştiinţifică.
Structurat pe patru nivele de analiză a fenomenelor şi proceselor psihosociale: persoana, relaţiile interpersonale, grupurile mici, grupurile mari şi fenomenele de masă, cursul, conceput într-un limbaj accesibil, vine să descifreze comportamentul individului în context social.
Majoritatea capitolelor conţin ilustrări experimentale, pentru că, dincolo de faptul că experimentul este metoda princeps a psihologiei, şi chiar naşterea psihologiei sociale se leagă de folosirea experimentului, autoarea consideră că acestea facilitează înţelege-rea, în viaţa de zi cu zi a fenomenelor studiate.

DOBRANICI LETIŢIA
SĂNĂTATE MINTALĂ
(ISBN 978-973-163-099-1, 160 p)
Considerată o rezultantă a interacţiunii dinamice între factorii individuali şi sociali, sănătatea mintală – subliniază autoarea – este condiţionată de disponibilităţile (calităţile) intelectuale şi afective (înnăscute sau dobândite) care permit individului realizarea, integrarea socială şi autodepăşirea. Din această perspectivă, sfera sănătăţii mintale este mai restrânsă decât cea a normalităţii psihologice.
Sunt analizate, raportate la sănătatea mintală, stresul, adaptarea, rezilienţa, alcoolismul, tabagismul, obezitatea, tulburările de somn ş.a.
În anexă sunt prezentate legea (487/2002) sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice.

Elena-Claudia Rusu
PSIHOLOGIE COGNITIVĂ Ediţia a III-a
(ISBN 978-973-163-190-5, 360 p.)
În Introducere sunt prezentate perspectivele filosofice şi psihologice care au precedat şi favorizat apariţia psihologiei cognitive.
În continuare, este succint înfăţişată Neuroştiinţa cognitivă (cap. II), respectiv organizarea sistemului nervos, structura şi funcţia neuronului, vizualizarea structurilor şi funcţiilor creierului. Sunt, apoi, analizate atenţia şi conştiinţa (cap. III), percepţia (cap. IV), memoria (cap. V), reprezentarea şi organizarea cunoştinţelor în memorie (imagini şi propoziţii, concepte, categorii, reţele şi scheme – cap. VI), limbajul şi contextul (înţelegerea ideilor dintr-un text, înţelegerea unui text pe baza contextului şi a perspectivei personale, neuropsihologia limbajului – cap. VII).
Ultimele capitole dezbat probleme privind rezolvarea de probleme şi creativitatea (cap. VIII), raţionamentul şi decizia (cap. IX) şi dezvoltarea cognitivă (principii generale, maturizarea proceselor gândirii, teoria lui Piaget, dezvoltarea cognitivă în perioada adultă, înţelepciunea şi bătrâneţea – cap. X).

FLORIN TUDOSE
FUNDAMENTELE ÎN PSIHOLOGIA MEDICALĂ. Psihologie clinică şi medicală în practica psihologului Ediţia a IV-a
(ISBN 978-973-163-191-2, 280 p) Psihologia medicală este un domeniu de interferenţă a două mari practici care privesc individul uman în stările lui fundamentale de sănătate şi boală. Evoluţia extraordinar de rapidă a medicinei ultimilor 50 de ani nu a fost dublată, lucru a însemnat o pierdere în calitate a actului medical şi nu rareori o îndepărtare sau o nepotrivită plasare a psihologului în echipa terapeutică.
Cartea se referă la momentul actual, care este cel al unei recuperări a unei dimensiuni fundamentale a practicii medicale, şi anume, dimensiunea psihologică, dimensiune fără de care relaţia medic-pacient ar fi mereu incompletă, iar comunicarea ar fi distorsionată sau insuficientă.

Apariţii 2007RODICA MATEI
ELEMENTE INTRODUCTIVE DE TEORIE ŞI TEHNICA PSIHANALITICĂ Ediţia a III-a
(ISBN 978-973-725-939-4, 108 p.)
Cursul prezintă conceptele şi principiile de bază cu care operează psihanaliza, structura şi evoluţia psihice aşa cum le propune teoria psihanalitică, precum şi o perspectivă asupra aspectelor aplicative ale acestei abordări psihopatologice.
Lucrarea este structurată în patru capitole: definirea şi istoricul psihanalizei, funcţionarea aparatului mintal şi concepţia psihanalitică, elemente de psihopatologie psihanalitică, elemente de tehnică psihanalitică.

CRISTIAN MIHAI POMOHACI
INFORMATICĂ UTILIZATĂ PENTRU APLICAŢII ÎN SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-004-5, 132 p.)
Lucrarea reprezintă o introducere în informatică, prezentând anumite concepte specifice acestui domeniu. Sunt evidenţiate noţiuni utile în utilizarea Windows, editorul de texte Word, utilizarea Excel, aplicaţii în Excel.
Cartea cuprinde, la sfârşitul fiecărui capitol, exerciţii şi teme pentru seminar.
Lucrarea se adresează studenţilor de la facultăţile de psihologie, sociologie, şi, în general, tuturor celor interesaţi de acest domeniu relativ tânăr.

GRAŢIELA SION
PSIHOLOGIA VÂRSTELOR Ediţia a IV-a
(ISBN 978-973-163-013-7, 256 p.)
Lucrarea se adresează îndeosebi studenţilor care studiază psihologia, sociologia sau pedagogia, dar şi tuturor celor care, prin natura studiilor lor sau a preocupărilor profesionale, sunt interesaţi de domeniul psihologiei vârstelor. Fiind un studiu de iniţiere, cursul de faţă îl introduce pe cititor în acest domeniu prin prezentarea noţiunilor fundamentale, oferă o viziune contemporană prin prezentarea principalelor teorii ale dezvoltării şi deschide drumul studierii aprofundate atât în domeniul respectiv, cât şi în domeniile conexe.
Psihologia vârstelor este, pe de o parte, o arie ştiinţifică nouă de la care se aşteaptă încă multe răspunsuri, iar pe de altă parte, se constituie ca un spaţiu de suport pentru alte domenii, acoperind o plajă extinsă de referinţe: de la psihologia educaţiei până la psihoterapie.

DIANA LUCIA VASILE
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA FAMILIEI ŞI PSIHOSEXOLOGIE Ediţia a IV-a
(ISBN 978-973-163-011-3, 160 p.)
Lucrarea reprezintă o introducere în psihologia familiei şi psihosexologie, un domeniu relativ nou, cu multiple corelaţii în diverse alte domenii. Sunt clarificate anumite concepte specifice acestui domeniu, sunt evidenţiate caracteristicile sistemului familial, ale vieţii de familie, stresul şi traumele familiale, familia şi funcţiile sale, scurt istoric al studiilor despre sexualitatea umană, tulburările psihosexuale, metodele de cercetare în psihologia familiei şi psihosexologie, optimizarea relaţiilor de familie.
Cartea cuprinde, la sfârşitul fiecărui capitol, un rezumat al capitolului, glosar de termeni folosiţi, exerciţii şi teme pentru seminar şi o bibliografie suplimentară.

Gabriela POPESCU
PSIHOLOGIA CREATIVITĂŢII Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-725-937-0, 2007, 144 p.)
După prezentarea principalelor delimitări conceptuale privind definiţiile, dimensiunile şi nivelurile creativităţii, sunt prezentate direcţiile din care a fost abordată creativitatea: teoria psihoanalitică, teoria asociaţionistă a creativităţii, teorie gestaltistă, teoria behavionistă, teoria umanistă, teoria culturală, teoria factorială, teoria cognitivă.
Analiza factorilor creativităţii (psihologici, biologici, sociali) este urmată de prezentarea fazelor procesului creator, a formelor creativităţii, a factorilor care stimulează creativitatea.
În încheiere sunt schiţate notele caracteristice ale personalităţii creatoare (inteligenţă şi creativitate, aptitudini speciale, stilul cognitiv, motivaţia şi atitudinile creatoare, tipologia creatorilor, supradotarea).

IOANA OMER PSIHOLOGIA MUNCII Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-725-938-7, 172 p.)
În curs sunt prezentate fenomenele şi particularităţile psihice implicate în activitatea de muncă a omului, precum şi comportamentul acestuia la locul de muncă. Psihologia muncii are ca obiect studiu în detaliu al unei activităţi de muncă, atât în ce priveşte munca în sine, cât şi individul care o prestează. Scopul este orientarea, selecţia şi promovarea profesională, organizarea, evaluarea şi proiectarea muncii şi a locurilor de muncă.

IOANA OMER
PSIHOLOGIA MUNCII. Caiet de seminar Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-725-940-0, 68 p.)
Caietul reprezintă o culegere de aplicaţii care să ajute studentul în consolidarea cunoştinţelor asupra psihologiei muncii.
Această lucrare cuprinde următoarele capitole: Metode de descriere şi analiză; Motivaţia şi satisfacţia în muncă – premise ale reuşitei şi succesului profesional; Aspecte ale comunicării în procesul muncii; Adaptare-inadaptare profesională; Recrutarea şi selecţia personalului; Pregătirea profesională.

MATEI GEORGESCU
INTRODUCERE ÎN CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ Ediţia a III-a
(ISBN 978-973-725-936-3, 192 p.)
Lucrarea este un curs introductiv în domeniul consilierii psihologice, necesar viitorilor specialişti.
Elementul esenţial de eficienţă îl reprezintă personalitatea consilierului; în acest context, este foarte utilă formarea sa, ca specialist, într-unul din domeniile psihoterapiei, pentru a-şi gestiona dinamica personală în folosul clientului.
Structurată în opt capitole, lucrarea porneşte de la prezentarea domeniului general al consilierii psihologice, abordează fundamentele teoretice, psihanalitice ale consilierii, precum şi raporturile dintre fundamentele teoretice şi persona-litatea consilierului, tehnicile fundamentale în consiliere, elemente de consiliere în situaţii specifice.

MIHAELA CORINA ŢUŢU
PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII Ediţia a IV-a
(ISBN 978-973-725-932-5, 180 p.)
Lucrarea analizează noţiunile fundamentale ale conceptului de personalitate, fiind structurată în şapte capitole: Conceptul de personalitate, Teorii şi perspective de abordare a personalităţii, Temperamentul, Aptitudinile, Inteligenţa, Caracterul, Eul.
La sfârşitul fiecărui capitol se găsesc un rezumat, concepte-cheie şi teste de autoevaluare.

STANCIU CORNELIU
INTRODUCERE ÎN PSIHOFIZIOLOGIE Integrarea neuroendocrină Ediţia a IV-a
(ISBN 978-973-725-975-2, 208 p.)
Integrarea ca proces are la bază principiul universal al reflectării. La rândul ei, reflectarea în lumea obiectivă cunoaşte un continuu proces de devenire în cadrul căruia se pot distinge trei momente esenţiale. Primul este acela al trecerii ei de la forma pasivă la forma activă, specifică lumii vii. Al doilea este momentul în care reflectarea activă devine şi conştientă, ceea ce conferă sistemului viu o nouă dimensiune – cea psihologică. În fine, al treilea este momentul în care reflectarea activă şi conştientă devine şi raţională, prin aceasta sistemul viu dobândind alte două dimensiuni: cea socială şi cea culturală. Ca proces, reflectarea presupune o sumă de relaţii între un reflectant şi unul reflectat.
Aceste etape ale procesului integrării neuroendocrine sunt prezentate în carte.

IOAN SERDEAN, LAURA GORAN BĂZĂREA
DIDACTICA SPECIALITĂŢII Cu ilustrari din toate ariile curriculare
(2007, ISBN 978-973-725-901-1, 120 p.)
Lucrarea se adreseaza, in primul rand, studentilor de la toate facultatile, care si-au exprimat optiunea pentru cariera didactica. Lucrarea este deosebit de utila personalului didactic, deoarece ofera surse de informare si documentare absolut necesare pentru elaborarea si sustinerea unor lucrari metodico-stiintifice, cu caracter didactic.
Lucrarea cuprinde sase capitole : Conceptul de educatie din perspectiva didacticilor speciale, Didactica generala si didactici speciale, Coordonate noi in evolutia invatamantului preuniversitar, Reconsiderarea demersului curricular si didactic in didacticile speciale, Repere metodologice ale aplicarii noului curriculum, Dominante metodologice ale ariilor curriculare si ale disciplinelor de studiu. Proiectarea unor unitati de invatare.

NICOLAE LUNGU
PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ Ediţia a IV-a
(2007, ISBN: 978-973-725-872-4, p. 268, 13,9 lei)
In general, tratatele de psihologie experimentala prezinta un numar mare de modele experimentale, alegerea doar a unora dintre ele, pentru a fi incluse intr-un manual, fiind o operatie anevoioasa si subiectiva. Cu aceasta situatie s-a confruntat si autorul volumului de fata. In consecinta, au fost retinute doar acele modele care au rezistat probei timpului, devenind «modele clasice» şi sisteme de referinta in domeniul vizat.
In esenta, lucrarea de fata analizeaza, intr-o forma sintetica, elementele principale care definesc si orienteaza experimentul din psihologie. Ca substanta metologica, ea prezinta, de asemenea, modele experimentale clasice sau mai noi de investigare a unor procese sau activitati psihice. Redactata după principiul utilitatii ei metodologice, aceasta se adreseaza studenţilor la psihologie şi cercetatorilor in domeniu.

NICOLAE RADU, LAURA GORAN, ANGELA IONESCU, DIANA VASILE
PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI Editia a IV-a
(2007, 128 p., ISBN 978-973-725-865-6, 8,9 lei)
Lucrarea analizeaza conceptual de psihologie a educatiei in relatie cu stiintele pedagogice, de la pedagogia psihologica tratandu-se diversitatea stiintei pedagogice in secolul XX, cu o analiza profunda a invatarii. Lucrarea contine o serie de concepte-cheie, intrebari si bibliografie pentru a veni in ajutorul studentilor.

MIHAELA CORINA TUTU
PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII Editia a III-a
(2007, 180 p., ISBN 978-973-725-870-0, 12 lei)
Lucrarea analizează notiunile fundamentale ale conceptului de personalitate, fiind structurata in sapte capitole: Conceptul de personalitate, Teorii si perspective de abordare a personalitatii, Temperamentul, Aptitudinile, Inteligenta, Caracterul, Eul.
La sfarsitul fiecarui capitol se gasesc un rezumat, concepte cheie si teste de autoevaluare.

MIHAELA MINULESCU
TEORIE SI PRACTICĂ IN PSIHODIAGNOZĂ. FUNDAMENTE IN MASURAREA PSIHOLOGICĂ TESTAREA INTELECTULUI Editia a IV-a
(2007, ISBN 978-973-725-871-7, 252 p., 14,3 lei)
Lucrarea prezinta locul si rolul psihodiagnozei in cadrul stiintei si practicii psihologice; functiile psihodiagnozei, codul deontologic al practicarii psihodiagnozei, invita la o perspectiva istorica asupra psihodiagnozei. Este evidentiat testul psihologic ca mijloc principal in evaluarea psihologica, aratandu-se abordarea masurarii, caracteristicile metrologice (fidelitatea, validitatea), construirea si experimentarea testelor, etalonarea si reetalonarea testului s.a.
Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile de sociologie si psihologie, specialistilor in domeniu.

MIHAELA MINULESCU
PSIHODIAGNOZA MODERNĂ. CHESTIONARELE DE PERSONALITATE Editia a IV-a
(2007, ISBN 978-973-725-874-8, 320 p., 15,6 lei)
Lucrarea urmareste cunoasterea, intelegerea si formarea abilitatilor si deprinderilor care permit practicarea activitatilor specifice pentru testarea psihologica: cum se construieste un chestionar psihologic si care sunt cerintele stiintifice ce permit ca rezultatele si interpretarea comportamentului persoanei sa fie valide; care sunt strategiile de testare psihologica a personalitatii; tipuri de teste si tipuri de aplicatii practice.
Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile de sociologie si psihologie, dar si specialistilor in domeniu.


MIHAI GOLU
FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI Vol.I, Editia a V-a
(2007, ISBN 978-973-725-857-1 general, 978-973-725-858-8 vol. I, 406 p., 33,6 lei)
Lucrarea trateaza fundamentele psihologiei, de la definirea obiectului psihologiei, demonstrarea metodelor psihologice de analiza, la principiile ce impun domeniul (determinismul extern, relationarea neuropsihica, reflectarea si modelarea informationala, actiunea si unitatea constiinta-activitate, istorismul, sistemicitatea). Sunt enumerate si problematizate legile si teoriile explicative in psihologie, se realizeaza o caracterizare generala a psihicului uman.
De asemenea componentele modale ale vietii psihice constiente a omului sunt prezentate doar cu procesele senzoriale, urmand ca, in volumul al doilea, sa fie tratate integral.
Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile de sociologie, psihologie, dar si celor interesati de vastul domeniu al psihologiei.


MIHAI GOLU
FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI Vol. al II lea, Editia a V-a
(2007, ISBN 978-973-725-857-1 general, 978-973-725-859-5 vol. II, 426 p.)
Continuand analiza fundamentelor psihologiei, autorul prezinta componentele modale ale vietii psihice constiente a omului, de la reprezentare, gandire, imaginatie, la memorie, limbaj, atentie, afectivitate, motivatie, vointa si activitatea umana), oprindu-se, pentru a oferi o problematizare aprofundata a personalitatii umane.

GRAŢIELA SION
PSIHOLOGIA VÂRSTELOR
(2007, ISBN 978-973-725-867-0, 256 p., 12,6 lei)
Lucrarea prezenta se adreseaza studentilor care studiaza psihologia, sociologia sau pedagogia, precum si tuturor celor care, prin natura studiilor sau a preocuparilor profesionale, sunt interesati de domeniul psihologiei varstelor.
Lucrarea il introduce pe cititor prin prezentarea notiunilor fundamentale, ofera o viziune contemporana prin tratarea principalelor teorii ale dezvoltarii si deschide drumul studierii aprofundate atat in domeniul respective, cat si in domenii conexe. Alaturi de dezvoltarea pe coordonatele de varsta, lucrarea cuprinde si o abordare secventiala pe procese, dezvoltand problematica limbajului, a moralitatii, a gandirii si inteligentei, a invatarii. Familia, ca mediu primar al socializarii copilului, face obiectul unui capitol separat.

GABRIELA POPESCU
PSIHOLOGIA CREATIVITĂŢII
(2007, ISBN 978-973-725-869-4, 144 p., 10 lei)
Dupa prezentarea principalelor delimitari conceptuale privind definitiile, dimensiunile si nivelurile creativitatii, sunt prezentate directiile din care a fost abordata creativitatea: teoria psihoanalitică, teoria asociationista a creativitatii, teorie gestaltista, teoria behaviorista, teoria umanista, teoria culturala, teoria factoriala, teoria cognitiva.
Analiza factorilor creativitatii (psihologici, biologici, sociali) este urmata de prezentarea fazelor procesului creator, a formelor creativitatii, a factorilor care stimuleaza creativitatea.
In incheiere sunt schitate notele caracteristice ale personalitatii creatoare (inteligenta si creativitate, aptitudini speciale, stilul cognitiv, motivatia si atitudinile creatoare, tipologia creatorilor, supradotarea).


GRIGORE NICOLA
ISTORIA PSIHOLOGIEI Editia a IV-a
(2007, ISBN 978-973-725-864-9, 212 p., 11,6 lei)
Lucrarea trateaza istoria psihologiei, incercand, sintetic si analitic, sa prezinte conceptele si obiectivele acestui domeniu vast, de la ideea de paradigma ca reper in analiza istorica (de la Antichitate la paradigmele gandirii psihologice moderne, la materialismul si iluminismul francez din secolul al XVIII-lea, al XIX-lea si XX), cu elemente de psihologie romaneasca. Lucrarea beneficiaza de anexe (criza psihologiei, un exercitiu de ,,perspectiva istorica’’ etc.) si de o bibliografie consistenta.
Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile de psihologie si sociologie, dar si specialistilor si celor interesati de domeniul vast al istoriei psihologiei.

RODICA MATEI
ELEMENTE INTRODUCTIVE DE TEORIE ŞI TEHNICA PSIHANALITICĂ
(2007, (10)973-725-693-x (13)978-973-725-693-5, 108 p., 8,7 lei)
Cursul prezinta conceptele si principiile de baza cu care opereaza psihanaliza, structura si evolutia psihice asa cum le propune teoria psihanalitica, precum si o perspectiva asupra aspectelor aplicative ale acestei abordari psihopatologice.
Lucrarea este structurata in patru capitole: definirea si istoricul psihanalizei, functionarea aparatului mintal si conceptia psihanalitica, elemente de psihopatologie psihanalitica, elemente de tehnica psihanalitica.

DIANA LUCIA VASILE
INTRODUCERE IN PSIHOLOGIA FAMILIEI SI PSIHOSEXOLOGIE Editia a II-a
(2007, (10)973-725-697-2 (13)978-973-725-697-3, 160 p., 11,1 lei)
Lucrarea reprezinta o introducere in psihologia familiei si psihosexologie, un domeniu relativ nou, cu multiple corelatii in diverse alte domenii. Sunt clarificate anumite concepte specifice acestui domeniu, sunt evidentiate caracteristicile sistemului familial, ale vietii de familie, stresul si traumele familiale, familia si functiile sale, scurt istoric al studiilor despre sexualitatea umana, tulburarile psihosexuale, metodele de cercetare in psihologia familiei si psihosexologie, optimizarea relatiilor de familie.
Cartea cuprinde, la sfarsitul fiecarui capitol, un rezumat al capitolului, glosar de termeni folositi, exercitii si teme pentru seminar si o bibliografie suplimentara.
Lucrarea se adreseaza, in special, tuturor studentilor de la facultatile de psihologie, sociologie, si, in general, tuturor celor interesati de un domeniu relativ tanar.

FLORIN TUDOSE
FUNDAMENTE ÎN PSIHOLOGIA MEDICALĂ Psihologie clinicã şi medicală în practica psihologului Ediþia a II-a
Lucrarea reprezintã o incursiune în lumea psihologiei medicale. Sunt clarificate anumite concepte specifice acestui domeniu, sunt evidenţiate caracteristicile normale şi patologice în biologie, medicinã şi viaţa psihică, trăsăturile de personalitate, mecanismele de apărare, comunicarea şi relaţia psihanalitică cu pacientul în cauză, repere de psihosexologie.
Lucrarea se adreseazã, în special, tuturor studenţilor de la facultăţile de psihologie, sociologie, şi, în general, tuturor celor interesaţi de acest domeniu.

FLORIN TUDOSE
PSIHOPATOLOGIE SI ORIENTĂRI TERAPEUTICE ÎN PSIHIATRIE
(2007, 336 p., 16 lei)
Într-o vreme în care «mareea informaţională» se materializează în tratate voluminoase în domeniu, autorul şi-a orientat efortul pentru a elabora o carte de sinteză, un ghid accesibil celui aflat la începutul drumului cãtre cunoaşterea atât a tulburărilor psihicului, cât şi a tratamentelor de specialitate.
Are ca scop îmbogãţirea percepţiei profesionale a viitorului terapeut specialist printr-o descifrare corectă a orizontului suferinţei psihice.
Această carte este şi o încercare de a defini locul în care demersul psihologului este maxim, în echipa terapeutică sau individual, într-o afecţiune sau alta şi are ca scop îmbogãţirea percepţiei profesionale a viitorului terapeut specialist printr-o descifrare corectă a orizontului suferinţei psihice.

MATEI GEORGESCU
INTRODUCERE IN CONSILIEREA PSIHOLOGICA Editia a II-a
(2006, ISBN: 973-725-420-1, 192 p., 11,2 lei)
Lucrarea este un curs introductiv in domeniul consilierii psihologice, necesar viitorilor specialisti.
Elementul esential de eficienta il reprezinta personalitatea consilierului; in acest context, este foarte utila formarea sa, ca specialist, intr-unul din domeniile psihoterapiei, pentru a-si gestiona dinamica personala in folosul clientului.
Structurata in opt capitole, lucrarea porneste de la prezentarea domeniului general al consilierii psihologice, abordeaza fundamentele teoretice, psihanalitice ale consilierii, precum si raporturile dintre fundamentele teoretice si personalitatea consilierului, tehnicile fundamentale in consiliere, elemente de consiliere in situatii specifice.
Fiecare capitol contine, la sfarsit, intrebari de verificare si bibliografie selectiva.

ELENA CLAUDIA RUSU
PSIHOLOGIE COGNITIVA
(2007, ISBN 978-973-725-796-3, 360 p., 18 lei)
Lucrarea prezinta teoria psihologiei cognitive, de la neurostiinta cognitiva, atentie si constiinta, perceptie la memorie, reprezentare si organizare a cunostintelor in memorie, limbaj, rezolvarea de probleme, creativitatea, rationamentul si decizia, dezvoltarea cognitiva.
Lucrarea are o maniera exhaustiva de proiectare a teoriei, atingandu-si scopul invatarii si aprofundarii de catre studenti a psihologiei cognitive. Fiecare capitol contine, pe langa intrebari pentru verificarea cunostintelor, si un set de concepte-cheie si surse bibliografice precise.
Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile de sociologie si psihologie din tara, dar si celor interesati de acest domeniu relativ tanar.
vezi cuprins

MATEI GEORGESCU
INTRODUCERE IN PSIHOLOGIA COMUNICĂRII
(ISBN: 978-973-725-799-4, 2007, 196 p.)
Sunt abordate diferite forme de comunicare: comunicare paradoxala, comunicarea defensiva, proiectiva, nonviolenta, persuasiva, eficienta, negocierea, precum si contextele fundamentale in comunicare – comunicarea in cuplu; comunicarea in grup/organizatie.
Lectura lucrarii este, deopotriva, instructiva si placuta pentru cititor.
vezi cuprins


NADIA FLOREA, ROXANA TUDORICA
CAIET DE PRACTICA PEDAGOGICA EditiaA IV-a
Caietul este destinat tuturor studentilor inscrisi la modulul de pregatire psiho-pedogogica din cadrul Departamentului de Pregatire a Personalului Didactic si contine obiectivele practicii pedagogice, continutul si secventele practicii pedagogice, planificarea activitatilor de practica pedagogica, evaluarea practicii pedagogice.

Cautare
Calendar
«  November 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930