Thursday, 11.21.2019, 9:23 PMWelcome Guest | RSS
UNIVERSITATEA SPIRU HARET CENTRUL TEHNOLOGIC CLUJ-NAPOCA
Meniu
Poll
Rate my site
Total of answers: 79
Statistici

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Intrare

MATEMATICA-INFORMATICA


Apariţii 2009GRIGORE ALBEANU
LIMBAJE FORMALE ŞI AUTOMATE ediţia a II-a, revăzută şi extinsă
(ISBN 978-973-163-468-5, 128 p., 20 lei)
Cursul de limbaje formale şi automate abordează aspecte teoretice şi aplica-tive privind generarea şi recunoaşterea limbajelor artificiale, deci şi a limbajelor de programare. Conţinutul a fost proiectat conform programei analitice a discipli-nei cu acelaşi titlu din planul de învăţământ, corespunzător specializării informatică.
Materialul este structurat în 11 capitole, cu păstrarea fluxului informaţional impus de prima ediţie a cărţii. În această ediţie sunt extinse anumite capitole, sunt adăugate exemple noi, exerciţii şi probleme. Toate cunoştinţele transmise în cadrul acestui curs sunt utile atât pregătirii în informatica teoretică, cât şi progra-matorilor care îşi propun să realizeze translatoare, interpretoare, compilatoare, interfeţe în limbajul natural.

RODICA TRANDAFIR, I. DUDA, RODICA IOAN, ANTONELA GONGIULEA
ANALIZĂ MATEMATICĂ. Calcul integral
(ISBN 978-973-163-392-3, 140 p., 18 lei)
Lucrarea este o continuare a primului volum de analiză, Elemente de analiză matematică, deci presupune că lectorul este familiarizat cu calculul diferenţial şi cu noţiunile referitoare la integrala Riemann.
Autorii au căutat ca acest conţinut să fie prezentat sub o formă actuală, ţinând seama de scopul acestui manual, destinat studenţilor de la facultăţile de matematică-mecanică, matematică-informatică, fizică, cercetărilor din institute tehnice superioare, precum şi tuturor celor interesaţi să cunoască probleme noi de analiză matematică.


Apariţii 2008


LUMINIŢA STATE
INTRODUCERE ÎN PROGRAMAREA LOGICĂ ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-087-8, 276 p.)
Fondatorul logicii, ca ştiinţă, este Aristotel, dar studiul sistematic al logicii a fost iniţiat abia la sfârşitul secolului al XIX-lea, ca răspuns la necesitatea de fundamentare teoretică riguroasă în diferite domenii, aparţinând ştiinţelor exacte.
Lucrarea asigură o primă iniţiere în problematica demonstrării automate şi a programării logice. În cadrul primului capitol sunt prezentate principalele elemente de bază, sintactice şi semantice, ale demonstrării automate în cadrul limbajului calculului cu propoziţii. În continuare este prezentată metodologia demonstrării automate pe baza principiului rezoluţiei în cadrul limbajelor de primul ordin. Ultimul capitol al monografiei prezintă elementele de bază ale programării logice.

ION D. ION, SILVIU BÂRZĂ
ARITMETICĂ, TEORIA NUMERELOR ŞI METODE ALGORITMICE ÎN ALGEBRĂ
(ISBN 978-973-163-267-4, 172 p.)
Volumul cuprinde două părţi distincte, corespunzător celor două domenii abordate. Prima parte tratează: teorema fundamentală a aritmeticii; teoria congruenţelor; legea reciprocităţii pătratice şi funcţiile continue.
Partea a doua prezintă: algoritmi modulari, baze Gröbner, favorizarea polinoamelor cu coeficienţi într-un corp finit şi factorizarea polinoamelor cu coeficienţi raţionali.
Fiecare parte se termină cu prezentarea unor teste-grilă similare celor de la examinarea electronică a cunoştinţelor şi o bibliografie.
Cartea, prin tematica abordată, dezvoltă cunoştinţele din domeniul algebrei şi este esenţială pentru specializarea matematică. Este utilă şi pentru domeniul informaticii prin prezentarea unei game largi de logaritmi aplicabili în problemele de algebră.

RODICA TRANDAFIR, I. DUDA (coordonator), AURORA BACIU, RODICA IOAN, SILVIU BÂRZĂ
MATEMATICI PENTRU ECONOMIŞTI Ediţia a III-a
(ISBN 978-973-163-054-0, 336 p)
Cartea cuprinde prezentările din punct de vedere teoretic după cum urmează: elemente de algebră liniară, programare liniară, elemente de analiză matematică, teoria probabilităţilor şi statistică matematică, elemente de teoria grafurilor, elemente de matematici financiare, elemente de matematici actuariale, modele matematice de teoria stocurilor şi elemente de teoria aşteptării.
Expunerea materialului teoretic este însoţită de exemple.

MARIANA POPA ,MIHAELA POIENARIU
BIROTICĂ Iniţiere în MICROSOFT OFFICE
(ISBN 978-973-725-995-0, 112 p)
Structurată pe cinci capitole lucrarea se doreşte a fi o iniţiere în utilizarea celor patru componente de bază ale pachetului Microsoft Office, Word, Excel, Access şi Power Point.
Astfel, în primul capitol, noţiuni introductive despre calculatoare, se face o scurtă trecere în revistă a componentelor unui calculator şi se prezintă noţiunile de bază ce trebuie cunoscute pentru a putea lucra cu sistemul de operare Windows. Următoarele patru capitole tratează cu predilecţie modalităţile şi tehnicile de lucru, prin exemplificări, ale celor patru componente ale pachetului Microsoft Office.

SILVIU BÂRZĂ , LUCIANA MARIA MOROGAN
ALGORITMICA GRAFURILOR
(ISBN 978-973-163-147-9, 148 p)
Lucrarea acoperă programa cursului de Algoritmica grafurilor şi a fost redactată cu scopul de a prezenta şi a exemplifica numeroase elemente ce ţin de algoritmi de determinare, pornind de la teoria grafurilor.
Sunt prezentate rezultate de bază din teoria grafurilor, atât în domeniul orientat, cât şi neorientat şi cel mai important algoritm pentru rezolvarea problemelor de grafuri. Gruparea materialelor s-a realizat pe baza noţiunilor manipulate.
Cartea cuprinde o largă exemplificare a noţiunilor prezentate din punct de vedere teoretic şi asupra modului de aplicare a algoritmilor descrişi.

DUMITRU D. DRAGHIA, GHEORGHE GRIGORE
ANALIZĂ FUNCTIONALĂ
(ISBN 978-973-163-179-0, 222 p)
Lucrarea se adreseaza studentilor de la Facultatea de Matematica-Informatica, dar si celor pasionati de aceasta disciplina.
Printre subiectele propuse spre analiza de catre autori enumeram: spatiile liniare, spatiile metrice, spatiile Banach, operatorii liniari si continui, spatiile Hilbert etc. Pe langa teoria propusa, autorii vin cu un set de exercitii rezolvate, unul de exercitii propuse aproape pentru fiecare capitol in parte.


Apariţii 2007


I. DUDA, A. DUNCA
LECŢII DE GEOMETRIE ANALITICĂ
(ISBN 978-973-163-059-5, 154 p.)


I. DUDA, RODICA TRANDAFIR
ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ CULEGERE DE PROBLEME
(ISBN 978-973-725-992-9, 124 p.)

I. DUDA
ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ

(ISBN 978-973-725-991-2, 72 p.)

RODICA IOAN
ELEMENTE DE MATEMATICI FINANCIARE SI ACTUARIALE
(2007, ISBN 978-973-725-892-2, 128 p.)
Problemele financiar-bancare si de asigurari au o importanta deosebita in contextul actual al economiei de piata si constituie obiectul prezentului volum.
Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile economice, masteranzilor, tuturor celor interesati de acest domeniu.

I. DUDA, STELIAN GRADINARU
LECTII DE GEOMETRIE DIFERENTIALA
(ISBN: 978-973-725-896-0, 2007, 200 p.)
Lucrarea se adreseaza studentilor facultatilor de matematica si informatica din anii I si II, dar si absolventilor de invatamant superior care se pregatesc pentru examenele de licenta.
Datorita caracterului sintetic, lucrarea poate fi considerata un breviar pentru studentii facultatilor cu profil tehnic sau de arhitectura si poate fi urmarita de toti iubitorii de geometrie diferentiala, care doresc sa isi completeze cunostintele de matematici superioare.

ION D. ION, SILVIU BÂRZĂ, LORENA TUFAN
LECŢII DE ALGEBRAĂ I
(2007, (10)973-725-665-4 (13)978-973-725-665-2 (10)973-725-679-4 (13)978-973-725-679-9 152 p., 13,2 lei)
Lucrarea reprezinta o introducere in universul algebrei. Sunt clarificate anumite concepte specifice acestui domeniu, sunt evidentiate rezultate de baza asupra structurilor de monoid, grup, inel, corp si algebra. Expunerea materialului teoretic este insotita de exemple si sunt propuse un numar mare de exercitii.
Lucrarea se adreseaza, in special, tuturor studentilor de la facultatile de matematica, si, in general, tuturor celor interesati.

ION D. ION, SILVIU BÂRZĂ, LORENA TUFAN
LECŢII DE ALGEBRĂ II Algebră liniară
(2007, (10)973-725-665-4 (13)978-973-725-665-2 (10)973-725-722-7 (13)978-973-725-722-2, 172 p., 14,4 lei)
Lucrarea, care se adreseaza studentilor Facultatii de Matematica si Informatica, prezinta rezultatele privind spatiile vectoriale de dimensiune finita, teoria determinantilor si relatia de asemanare a matricelor. De asemenea, lucrarea stabileste structura grupurilor abeliene finit generate si prezinta aplicatii in analiza diofantica.
Realizata in conformitate cu programa analitica a cursului de Algebra, lucrarea ofera, pe langa un bogat material teoretic, insotit de exemple, si un numar mare de exercitii.

RODICA TRANDAFIR, RODICA IOAN, MANUELA GHICA
TEORIA PROBABILITĂŢILOR
(2007, 978-973-725-727-7, 156 p., 14,6 lei)
Teoria probabilitatilor este o disciplina matematica, izvorata din nevoia cunoasterii tuturor domeniilor existentei, mai ales in studierea ansamblurilor, in determinarea statistica a evolutiei unor multimi de evenimente sau stari.
Elementele teoretice, cat si aspectele practice cuprinse in lucrare reflecta intelegerea si aprofundarea mecanismelor ilustrate, realizandu-se o legãtura mai buna si rapida cu activitatea practica.

GRIGORE ALBEANU ARHITECTURA
SISTEMELOR DE CALCUL
(2007, ISBN: 978-973-725-756-7, 96 p., 10,7 lei) Lucrarea incearcã sa capteze atat bazele matematice ale sistemelor de calcul, utile oricarui programator, cat si sa prezinte o radiografie a principalelor concepte interesante, pentru utilizatori si pentru programatori.
Este structurata in patru capitole si contine o ampla bibliografie.

SILVIU BÂRZĂ, LUCIANA MARIA MOROGAN
STRUCTURI DE DATE
(2007, ISBN: 978-973-725-689-8, 120 p., 11,5 lei)
Lucrarea se adreseaza studentilor de la Facultatea de Matematica si Informatica, dar si celor interesati de acest domeniu.
Autorii au reusit, prin intermediul acestui curs, sa puna la dispozitia cititorilor un cadru teoretic ce prezinta, intr-o formã logica si sistematica, o serie de elemente introductive, relative la codificarea informatiei, modalitaþi uzuale de organizare a datelor, impreuna cu algoritmi specifici de actionare asupra structurilor descrise.
In finalul cursului sunt prezentate trei dintre cele mai importante problematici ce intervin in prelucrarea structurilor, si anume: cautarea, interclasarea si sortarea.

I. DUDA, STELIAN GRĂDINARU
CALCUL INTEGRAL CU APLICAŢII Volumul I
(2007, ISBN: 978-973-725-823-6 – general; 978-973-725-824-3 – vol. I, 586 p.)
Lucrarea se adreseaza, in special, studentilor Facultatii de Matematica-Informatica, putand insa fi folosita si de studentii facultatilor cu profil economic si de elevii de liceu din anii terminali, care se pregatesc pentru examenul de bacalaureat sau pentru admiterea in invatamantul superior.
Redactata asemeni unei culegeri, lucrarea are un scop didactic, acela de a oferi cititorului un numar cat mai mare de exercitii rezolvate.
Fiecare capitol este insotit de o scurta prezentare teoretica si completa, cu exercitii rezolvate si propuse.

FLORENTINA RODICA NICULESCU
PROIECTAREA PAGINILOR WEB -HTML, CSS, JAVASCRIPT-
(2007, 332 p., ISBN 978-973-725-822-9)
Lucrarea isi propune sa fie o lucrare de baza pentru insusirea limbajelor de marcare HTML, de stiluri CSS si de scriptare JAVASCRIPT, necesare realizarii unor pagini Web atractive si interactive. Cartea ofera coduri sursa si capturi de ecran pentru un numar foarte mare de exemple descriptive. Cartea este structurata in trei parti si o anexa. Daca in prima parte este tratat limbajul de marcare HTML, partea a doua este dedicata tratarii stilurilor CSS, iar a treia parte ne ofera limbajul JAVASCRIPT.
Cartea se adreseaza studentilor de la specializarile de informatica de la facultatile de matematica din tara, profesorilor, cercetatorilor, tuturor celor interesati de crearea unor site-uri Web atractive.
vezi cuprins
Cautare
Calendar
«  November 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930