Thursday, 11.21.2019, 10:24 PMWelcome Guest | RSS
UNIVERSITATEA SPIRU HARET CENTRUL TEHNOLOGIC CLUJ-NAPOCA
Meniu
Poll
Rate my site
Total of answers: 79
Statistici

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Intrare

JURNALISM


Apariţii 2008RUXANDRA COMAN
TEHNICI DE REDACTARE (în presa scrisă)
(ISBN 978-973-163-456-2, 176 p., 17 lei)
Lucrarea de faţă oferă ca suport cadrul teoretic şi practic pentru dobândirea unor cunoştinţe esenţiale în domeniul redactării materialelor de presă. Exemplele sunt preluate din paginile presei actuale, dar nu lipsesc nici analogiile cu fragmente de reportaj sau interviu semnate de nume celebre în epoci trecute.
Obiectivul cursului este acela de a-i ajuta pe studenţi să dobândească acele competenţe necesare pentru redactarea specifică materialelor de presă scrisă în conformitate cu regulile stabilite în majoritatea manualelor de jurnalism.

VALERIU RÂPEANU
O ISTORIE A PRESEI ROMÂNEŞTI De la Mihail Kogălniceanu la N. Iorga ediţia a II-a, revăzută şi adăugită
(ISBN 978-973-163-316-9, 172 p.) Lucrarea urmăreşte, din perspectivă istorică, evoluţia presei româneşti.
Autorul priveşte istoria presei ca o parte componentă a vieţii societăţii, nu ca un segment în sine a cărui existenţă s-a desfăşurat paralel cu aceasta. În prezentarea presei, profesorul şi omul de presă Valeriu Râpeanu ţine seama de doi factori: reflectarea clipei şi dezbaterea căilor pe care mergea sau trebuia să meargă societatea românească.
Pornind de la Mihail Kogălniceanu, considerat ctitorul presei româneşti moderne, continuă, aducând în discuţie anul 1855, ca an definitoriu pentru publicistica românească. Capitole din carte sunt dedicate lui C.A. Rosetti, B.P. Hasdeu, Titu Maiorescu, Mihai Eminescu – ziaristul – şi N. Iorga – ziaristul total.
Istoria presei româneşti din secolul al XIX-lea reprezintă, în viziunea autorului, o istorie a ideilor, a curentelor care s-au manifestat în societatea românească şi i-au înrâurit mersul. 

SANDA MARCOCI
LE DISCOURS PUBLICITAIRE
(ISBN 978-973-163-170-7, 88 p)
Lucrarea aprofundează problematica publicităţii, o componentă foarte importantă şi o forţă a contemporaneităţii, din perspectivă lingvistică, mai exact, a limbajului folosit în acest domeniu.
Sunt aduse în discuţie: funcţiile limbajului, emiţătorul, receptorul, argumentarea publicitară.
Cartea constituie o lectură avizată şi plăcută pentru toţi cititorii ei, interesaţi de domeniul publicitar.

GHEORGHE COJOCARIU
UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN PRESĂ
(ISBN 978-973-163-246-9, 168 p)
Adresată atât studenţilor, cât şi celor interesaţi de domeniul jurnalistic, mai exact de modul de utilizare a calculatorului în presă, lucrarea prezintă concret etapele şi modalităţile de parcurs în elaborarea unui material de presă în era digitală. Astfel, structurată din două părţi, lucrarea prezintă în cele 13 teme ale primei părţi factorii care au determinat apariţia noilor media, evoluţia profesiei de ziarist, tehnicile de lucru în departamentele unei redacţii, principalele aplicaţii utilizate în mass-media, reguli şi norme pentru jurnalismul on-line etc., iar partea a doua cuprinde două studii de referinţă.
De altfel, fiecare dintre cele 13 teme este abordată pe larg, cuprinzând descrierea unor concepte-cheie, conţinutul activităţilor de laborator, obiectivul temei, concluzii şi chiar studii de caz. 

EMILIAN M. DOBRESCU
SOCIOLOGIA COMUNICĂRII ŞI COMUNICAŢIILOR
(ISBN 978-973-163-181-3, 164 p)
Lucrarea prezintă bazele unei sociologii a comunicării, ca ştiinţă a analizării mesajelor construite de emiţător pe măsura unui anumit receptor, mesaje condiţionate de contextul transmiterii lor. Autorul face pentru prima dată, în literatura de specialitate, diferenţierea între comunicare, ca act esenţial, şi comunicaţie, care cuprinde mijloacele tehnice de realizare a unei comunicări.
Sunt prezentate tipurile şi funcţiile comunicării, teoriile asupra comunicării umane, canalele şi conţinuturile comunicaţionale, metodologia analizei de conţinut, precum şi principalele mijloace specifice de comunicare: radioul şi televiziunea, filmul şi teatrul, presa şi cartea. 

COJOCARIU GHEORGHE
FOTOZIARISTICĂ
(ISBN 978-973-163-135-6, 152 p)
Lucrarea tratează tematica fotografiei de presă – privită ca esenţială pentru ilustrarea articolelor din ziare şi reviste.
Sunt evidenţiate momente relevante din istoria fotografiei de presă, comunicarea vizuală pentru fotografia de presă, estetica imaginii în fotografia de presă, coduri etice şi standarde de lucru în fotoziaristică; sunt prezentate personalităţile creatoare în domeniul fotografiei – Carol Popp de Szathmary şi Constantin Brâncuş şi aparatura tehnică necesară realizării unor fotografii de calitate. 

ADAM GEORGETA
INIŢIERE RADIO
(ISBN 978-973-163-145-5, 156 p)
Lucrarea se adresează studenţilor dornici să înţeleagă fenomenul media din interior, în conexiune cu presa scrisă, televiziunea şi new media-Internet etc.
Autoarea oferă un manual de învăţare a profesiei de realizator de radio, în condiţiile schimbărilor majore produse de trecerea de la media electronică tradiţională la cea asistată de calculator.
Sunt prezentate tipurile şi formatele de radio în România şi în lume, precum şi genurile publicistice în radio, evoluţiile pe plan mondial ale radiofoniei. 

SORIN BEJAN
TEHNICI DE REALIZARE A EMISIUNILOR DE TELEVIZIUNE
(ISBN 978-973-163-136-3, 88 p.)
Lucrarea se adresează studenţilor de la Facultatea de Jurnalism interesaţi de tot ceea ce înseamnă televiziune, şi nu numai acestora. Autorul oferă o serie de informaţii mai mult decât utile şi necesare celor care vor să îşi construiască o carieră în televiziune. Printre temele abordate de acesta, iată câteva: fazele producţiei , etapele producţiei de televiziune, scriptul.

SORIN BEJAN
INIŢIERE ÎN TELEVIZIUNE

(ISBN 978-973-163-137-0, 104 p.)
Lucrarea se adresează studenţilor Facultăţii de Filosofie şi Jurnalism, dar şi tuturor celor care sunt interesaţi să afle mai multe despre mirajul televiziunii.
Printre temele abordate de autor notăm realitatea televizată – realitatea televizuală, funcţiile canalului audiovizual, disfuncţiile canalului audiovizual, jurnalul şi componentele sale: ştirea, reportajul, comentariul din off, arta sincronului: interviu, stand-up, transmisie în direct etc.

SOFIA BRATU
INTRODUCERE IN RELAŢIILE PUBLICE
(ISBN 978-973-163-244-5, 208 p.)
Creşterea competiţiei, diversificarea pieţei de larg consum, explozia tehnologică a sistemului informaţional, impactul tehnologiei video, facilităţile oferite de televiziune, radio şi presa scrisă, dezvoltarea tehnică, economică, schimbările de la nivelul publicului sunt numai câteva dintre elementele care au generat apariţia şi dezvoltarea activităţilor de relaţii publice la noi în ţară.
Cunoaşterea publicurilor, a opiniei publice, promovarea produselor unei organizaţii, comunicarea cu publicurile sale, difuzarea informaţiilor, scrierea discursurilor, organizarea evenimentelor speciale, a conferinţelor de presă sunt, alături de gestionarea imaginii, numai câteva dintre activităţile desfăşurate de specialiştii în relaţii publice.

LUCIAN CHIŞU
LIMBAJUL JURNALISTIC
(ISBN 978-973-163-142-4, 128 p.)
Cartea de faţă este un curs universitar despre Limbajul jurnalistic – disciplină predată în facultăţile de profil – şi se adresează viitorilor ziarişti, mai ales acelora din „presa scrisă”.
Obiectivul cursului constă în realizarea unei imagini de ansamblu asupra componentelor detectabile în limbajul jurnalistic contemporan, însoţite cu informaţii de natură să înlăture unele confuzii ce stăruie în privinţa sa. Se va pune un accent special pe raporturile cu celelalte stiluri şi pe specificul metodelor de lucru / analiză care, aplicate conţinutului (textului) jurnalistic, pot îmbogăţi experienţa şi forma o cultură generală de specialitate.
Scopul urmărit îl constituie informarea studenţilor cu privire la acest domeniu de mare actualitate.

Sultana CRAIA
TEORIA COMUNICĂRII TEHNICI DE INFORMARE ŞI COMUNICARE Ediţia a IV-a
(ISBN 978-973-163-209-4, 144 p)
Lucrarea prezintă tehnicile de informare şi comunicare, cu principalele domenii conexe ale ştiinţei informării: comunicarea publică, publicitatea, relaţiile publice, comunicarea „perversă”.
Cursul face pandant cu acela de Teoria comunicării (Introducere în teoria comunicării, 2004) şi reprezintă o punere în temă cu aspectele concrete ale informării şi ale comunicării în diferite domenii, indispensabile oricărui jurnalist.
Cursul are ca obiectiv dobândirea competenţelor şi abilităţilor utile oricărui jurnalist şi conţine şi exerciţii practice. Fiecare capitol cuprinde bibliografia cea mai accesibilă studenţilor.
Lucrarea se adresează studenţilor de la facultăţile cu profil jurnalistic, filologic, media, dar şi tuturor celor interesaţi.

SULTANA CRAIA
INTRODUCERE ÎN TEORIA COMUNICĂRII Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-725-946-2, 160 p)
Lucrarea se adresează, în primul rând, acelor studenţi care, după absolvire se vor îndrepta spre instituţiile de presă. Autoarea pleacă de la premisa că cei cărora le este destinat volumul vor fi, în perioada studiilor universitare, şi beneficiarii unei diversificate pregătiri filosofice. Îngemănate, cele două căi de formare a unor viitori oameni de presă impun necesitatea familiarizării cu etapele evoluţiei gândirii comunicaţionale, pentru a înţelege mecanismele şi mizele comunicării, rolul ei social, implicaţiile de ordin psihologic şi comportamental.
În acest scop, autoarea îşi propune să schiţeze reperele acestui domeniu, asigurând o informare minimală, bază, a viitoarelor competenţe necesare profesioniştilor pentru lumea mass-media.
Capitolele cărţii dezvoltă, de aceea, teme de mare interes, precum: sistemul social şi comunicarea, instrumentele comunicării, teorii şi modele ale comunicării, oferă date despre comunicarea orală, scrisă sau audiovizuală sau despre publicul – receptorul comunicării mediatice.

VALERIU RÂPEANU
O ISTORIE A PRESEI ROMÂNEŞTI De la Mihail Kogălniceanu la N. Iorga
(ISBN 978-973-163-234-6, 160 p)
Lucrarea urmăreşte, din perspectivă istorică, evoluţia presei româneşti.
Pornind de la începuturi, continuă cu Mihail Kogălniceanu, considerat a fi ctitorul presei româneşti moderne, apoi este adus în discuţie anul 1855 – ca an definitoriu pentru publicistica românească, urmând să fie dezvăluite, în continuare, personalităţile lui C.A. Rosetti, B.P. Hasdeu, Titu Maiorescu, Mihai Eminescu şi Nicolae Iorga, ziaristul total.

Apariţii 2007


IORGA
O NOUĂ EPOCĂ DE CULTURĂ (Studiu introductiv şi ediţie de Valeriu Râpeanu) Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-022-9, 196 p.)
Apărută în colecţia „Mari ziarişti români”, selecţia de articole din prodigioasa activitate publicistică a lui Nicolae Iorga răspunde unui larg interes actual pentru creaţia marilor cărturari ai României. Culegerea oglindeşte atitudinea constructivă, creatoare a marelui istoric şi patriot, în procesul formării şi cristalizării vieţii spirituale a poporului român, în lupta dintre curentele de idei specifice culturii naţionale în primele decenii ale secolului al XX-lea. Cititorii se află în prezenţa unei mereu actuale pledoarii pentru afirmarea originalităţii şi personalităţii culturii române în concertul civilizaţiei lumii de azi şi de mâine.

M. EMINESCU
ZIARISTICĂ Ediţie îngrijită de Georgeta Mitran. Cuvânt înainte de Valeriu Râpeanu Ediţia a II-a
(ISBN 978-973-163-024-3, 224 p.)
Volumul oferă celor interesaţi, studenţilor, tinerilor ziarişti îndeosebi, modele ilustrative de creaţie gazetărească şi de atitudine civică, patriotică datorate lui M. Eminescu, nu numai poet, care se dovedeşte peste timp un adevărat maestru în oglindirea problematicii arzătoare a epocii sale, prin articole, note, ştiri, cronici literare şi teatrale, dar şi prin studii ample, riguros documentate. Selecţia nu este doar o ofertă didactică, o trimitere la o operă vastă. Ea poate şi trebuie să fie receptată ca un remember şi un izvor în curgerea timpului pentru ca tinerele generaţii să înveţe de la înaintaşi. Iar un înaintaş ca Eminescu este, şi trebuie să fie, mereu căutat. Volumul deschide colecţia „Mari ziarişti români”.

MARIN STOIAN
GENURI ZIARISTICE Note de curs Ediţia a III-a revăzută şi adăugită
(ISBN 978-973-725-944-8, 96 p.)
Lucrarea prezintă trăsăturile şi funcţiile specifice ale principalelor genuri ziaristice: ştirea, interviul, articolul, reportajul şi cronica literar-artistică.
Analiza fiecărui gen este însoţită de exerciţii, modele şi comparaţii, pozitive şi negative propuse spre exemplificare cititorului, precum şi de sumare bibliografii.
Cautare
Calendar
«  November 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930